Liên hệ:

Cơ sở 1: 100 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng 
Cơ sở 2: 553 đường 5 cũ, Quán Toan, Hải Phòng
ĐT: 0225.6 579 579
Email: halo.vimaru@gmail.com * Website: www.phukienhaiphong.com